Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

NJOFTIM PËR SHTYP / 11.07.2016

NJOFTIM PËR SHTYP / 11.07.2016

INCA njofton thirrjen për propozime:

CO-SEED Programi i Grantit

Program për Ngritjen e Kapaciteteve dhe Advokaci të Shoqërisë Civile - Aplikimet për Programin e Grantit

CO-SEED – “Shoqëria Civile vepron për Zhvillimin Social-Ekonomik mbi Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm” - (EuropeAid/150147/DH/ACT/Multi; Grant Contract 2015/371-198)

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: