Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Interpretimi i vlerave dhe administrimi i qendrës së informacionit në PDKS

Interpretimi i vlerave dhe administrimi i qendrës së informacionit në PDKS

Orikum, 30 Qershor 2017 - Në kuadër të projektit “Ofrimi i shërbimeve për krijimin e qendrës së informacionit dhe të turizmit në Radhimë të Vlorës”, financuar nga UNDP dhe zbatuar nga INCA, u zhvillua trajnimi “Interpretimi i vlerave dhe administrimi i qendrës së informacionit në Parkun Detar Karaburun-Sazan”.

Objektivat kryesore të trajnimit ishin koncepti i interpretimit të vlerave të një Zone të Mbrojtur, edukimi nëpërmjet interpretimit në qendrën e parkut detar Karaburun-Sazan, si dhe funksionimi dhe mirëmbajtja e një qendre informacioni. Gjatë trajnimi u trajtuan çështje si edukimi nëpërmjet interpretimit, shembuj të edukimit nëpërmjet interpretimit nga Parku Kombëtar Divjake-Karavasta, edukimi nëpërmjet interpretimit në qendrën e vizitorëve të parkut detar, etj. Në trajnim morën pjesë stafi i AdRZM Vlorë.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: