Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

GEO-CRADLE, takim bashkërendues i aktorëve

GEO-CRADLE, takim bashkërendues i aktorëve

Tiranë, 26/09/2016 - Projekti i Bashkimit Evropian “GEO-CRADLE” zhvilloi me sukses takimin me aktorët kombëtar me qëllimin e futjes së tyre në një rrjet aktorësh rajonal dhe të Qendrës së të Dhënave për Vëzhgimin e Tokës në Ballkan

GEO-CRADLE, një projekt i koordinuar nga Observatori Kombëtar i Athinës (NOA) dhe i financuar nga Programi Horizon 2020 i Bashkimit Evropian zhvilloi me sukses në sallën Bogdani të Hotelit Tirana Internacional, takimin me aktorët kombëtar institucional, biznese dhe akademike për angazhimin e tyre në nismat rajonale për vëzhgimin dhe monitorimin e Tokës.

Takimi që shërbeu si për lançimin e projektit, kishte për qëllim prezantimin e kësaj nisme rajonale që koordinohet nga Observatori Kombëtar i Athinës (NOA), duke synuar krijimin e rrjetit kombëtar të aktorëve kryesore që kanë në praktikën e tyre përdorimin e të dhënave EO si dhe aplikimin e modeleve për vrojtimet dhe monitorimet e Tokës. Ky rrjet do te jetë pjesë e rrjetit rajonal dhe do të orientohet në përdorimin dhe shkëmbimin e të dhënave dhe eksperiencave në fushat Ndryshimeve Klimatike, Aksesit në Materialet e Lëndëve të Para, Sigurisë Ushqimore dhe Energjisë. GEO-CRADLE u jep mundësinë aktorëve të përfshirë të identifikojnë kapacitetet dhe nevojat dhe të përfshihen në bashkëpunime rajonale dhe më gjerë në zbatim të modeleve GEOSS dhe COPERNICUS.

GEO-CRADLE synon të jetë një konsorcium rajonal që mbledh së bashku institutet kërkimore me famë, autoritetet publike, SME-të e specializuara dhe shoqata lider ndërkombëtare, duke kombinuar një shkallë të gjerë të ekspertizës në monitorimin e mjedisit të planetit përmes një ansambli të teknologjive të ndryshme të EO (p.sh. remote sensing, in-situ, sinergjisë së modeleve të avancuara) në fushat e Ndryshimeve Klimatike, Aksesit në Materialet e Lëndëve të Para, Sigurisë Ushqimore dhe Energjisë.

Me këtë frymë, përfaqësuesit e Institutit për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri, prezantuan çfarë është projekti GEO-CRADLE dhe çfarë synon ai te arrije. Gjithashtu ata theksuan për pjesëmarrësit rolin e tyre në rrjetin rajonal të Ballkanit, kontributin që ata mund të japin dhe informacionin dhe eksperiencat që ata mund të shkëmbejnë në këtë rrjet bashkëpunimi duke u bërë pjesë e bazës së të dhënave rajonale. Nga pjesëmarrësit u shpreh interesi për këtë projekt si dhe u vlerësuan avantazhet që ky rrjet do të japë për mundësimin e urave të  bashkëpunimit si dhe shkëmbimit të eksperiencave në rajon në funksion të ngritjes së kapaciteteve institucionale kombëtare në drejtim të vrojtimit të të dhënave të tokës dhe përdorimit të tyre në vendimmarrje.

Për më shumë informacion mund të kontaktoni:

Daniela Mane / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ose

Emirjeta Adhami / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: