Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Forumi i Zonave të Mbrojtura Detare në Mesdhe

Forumi i Zonave të Mbrojtura Detare në Mesdhe

Marok, 28 Nëntor - 1 Dhjetor 2016 - Çdo 4 vjet, Forumi i Zonave të Mbrojtura Detare (ZMD) në Mesdhe gjeneron një proces unik, gjatë të cilit menaxherët, politikbërësit, aktorët social-ekonomikë, shoqëria civile dhe komuniteti shkencor, trajtojnë në të gjitha nivelet sfidat e zhvillimit të ZMD-ve. Edicioni i Forumit 2016, i cili po zhvillohet nga 28 nëntor-1 dhjetor 2016, përbën një moment historik të rëndësishëm nga pikëpamja e afatit 2020 mbi objektivat e Konventës mbi shumëllojshmërinë biologjike.

Ky event do të vlerësojë progresin e bërë deri tani dhe çfarë ka mbetur për tu bërë në të ardhmen, në përputhje me udhërrëfyesin e ZMD-ve të zhvilluar në Forumin e Turqisë më 2012.

INCA është duke marrë pjesë në mënyrë aktive në këtë event, si pjesë e komunitetit që po punon dhe kontribuon në ruajtjen e ZMD-ve të Mesdheut. Më 27-28 nëntor, gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme dhe mbledhjes së Komitetit Drejtues, u diskutuan hapat dhe mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm të zonave bregdetare dhe detare të mbrojtura në Shqipëri. 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: