Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Formohet Grupimi “Të Shpëtojmë Arinjtë Shqiptarë”

Formohet Grupimi “Të Shpëtojmë Arinjtë Shqiptarë”

Tiranë, 17/02/2017 - INCA në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare Katër Putrat, si dhe me institucione e tjera aktive dhe ECSO-s, janë duke punuar së bashku kundër keqtrajtimit të kafshëve të egra si dhe kundër robërisë së tyre, me në fokus ariun e murmë, si specien më të rrezikuar në robëri.

Aktualisht, në Shqipëri janë rreth 40-50 arinj të murrmë që mbahen në robëri, ndërsa ende nuk ekziston një bazë të dhënash zyrtare për kafshë të egra të tjera të mbajtura në mënyrë të paligjshme. Trafikimi dhe tregtia e paligjshme e arinjve të murmë është ende aktive edhe pse legjislacion aktual dhe konventat ndërkombëtare e ndalojnë absolutisht këtë. Gjatë vitit 2016, Ministria e Mjedisit në bashkëpunim me aktivistë kombëtare dhe ndërkombëtarë, lehtësuan procedurat për shpëtimin e rreth 20 arinjve dhe transferimin e tyre jashtë vendit, në parqe të specializuara natyrore, në kushte gjysmë lirie (Itali, Gjermani, Kosovë, Bullgaria dhe Greqia).

Edhe pse disa përpjekje janë bërë dhe disa rezultate konkrete janë arritur, institucionet qeveritare dhe opinioni publik ende nuk janë të ndjeshëm mjaftueshëm për të siguruar një zgjidhje afatgjatë. Për këtë arsye, ECSOs dhe aktivistët kanë intensifikuar përpjekjet për gjetjen e një mënyrë të qëndrueshme jashtë. Në këtë kuadër, një numër i organizatave vendore, duke përfshirë edhe AKZM dhe Katër Putrat, formuan koalicionin "Të Shpëtojmë Arinjtë Shqiptarë". Qëllimi i koalicionit është që të rrisë ndërgjegjësimin e publikut, të ndikojnë për vënien në zbatim si dhe gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për kafshë të egra në robëri, zbatimin e ligjit, përmirësimin e legjislacionit dhe ndërtimin e qendrave të specializuara të rehabilitimit.

"Jeta e egër është i lindur të jetë e lirë dhe ajo duhet të respektohet"

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: