Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Ekomuzeumi i Lumit Vjosa /Aoos kundërshton devijimin e planifikuar të këtij lumi

Ekomuzeumi i Lumit Vjosa /Aoos kundërshton devijimin e planifikuar të këtij lumi

Tiranë, 22 Mars 2014

Dita botërore e ujit festohet cdo vit më 22 Mars dhe synon të fokusojë vëmendjen globale mbi ujin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve ujore. Këtë vit tema e përzgjedhur është “Uji dhe Energjia” e cila kërkon të rrise ndërgjegjësimin mbi ndërvartësin e këtyre të dyjave si dhe nevojën për të përdorur zgjidhje dhe përqasje të integruara me qëllim arrtijen e përftimeve më të mëdha ekonomike, sociale dhe mjedisore. Ekomuzeumi i Lumit Vjosa/Aoos dhe rrjeti i tij ndërkufitar në mbështetje të komuniteteve dhe aktorëve lokal janë duke përfituar nga kjo mundësi për të ribërë prezent kundërshtimin e tyre të fuqishëm për devijimin e planifikuar të lumit Vjosa/ Aoos në pjesën Greke, ndërhyrje e cila është në kundërshtim me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe pritet të sjellë dëme të pariparueshme për vetë lumin, biodiversitetin e tij, jetesën e popullsisë në të dy vendet si në Greqi ashtu edhe në Shqipëri si dhe dëme për të gjithë zonën përrreth lumit si një e tëre .

Instituti Mesdhetar për Natyrën dhe Anthropos (Med-INA)- partneri lider i Ekomuzeumit në bashkëpunim me Zyrën e WWF në Greqi, Callisto, Autoritetin Menaxhues të Parkut Kombëtar të Pindus-it Verior dhe Bashkinë e Konicës, e cila do të ndikohet drejtpërdrejt nga devijimi, kanë përgatitur tashmë padinë ligjore për të kundërshtuar devijimin e propozuar dhe e kanë dorëzuar atë pranë Këshillit të Shtetit Grek (Gjykata e Lartë Administrative Greqisë). Kjo padi ligjore është mbështetur dhe firmosur edhe nga rrjeti Shqiptar i Ekomuzeumit, dhe shpresohet që rezultati i kësaj procedure të jetë tërheqja e plotë dhe afatgjatë e çdo plani devijimi mbi lumin Vjosa/ Aoos.

Lumi Vjosa/Aoos e ka origjinën nga shpatet veriore të maleve te Pindos-it ne Greqi; ai bashkohet me dy degët kryesore të tij dhe më pas vazhdon të rrjedhë drejt Shqipërise, ai udhëton edhe 190 km përpara se të derdhet në detin Adriatik. Zona më e madhe lumit, pjesë e cila i përket  Parkut Kombëtar të Pindos-it Verior, është një vend me rëndësi të madhe për ruajtjen e natyrës, me një pasuri të habitateve ujore dhe tokësore dhe shumë lloje endemike dhe specie te mbrojtura të faunës dhe florës. Marrëdhëniet e popullsisë lokale me lumin dhe mjedisin përreth kanë sjellë një trashëgimi të pasur kulturore dhe tradicionale. Në të njëjten kohë lumi dhe degët e tij perbëjnë një burim jete të paçmuar për popullsinë në të dy anët e kufirit, jetesa e të cilave varet kryesisht nga bujqësia dhe turizmi i moderuar. Edhe Ekomuzeumi i lumit Vjosa/Aoos ka për qëllim të mbrojë dhe promovojë trashëgiminë e zonës natyrore dhe kulturore në të dy anët e kufirit greko-shqiptar.

Devijim i planifikuar i rrjedhës së lumit Vjosa/Aoos do të transferojë 70x106 m3 ujë në vit nga baseni hidrologjik i lumit drejt basenit të Janinës, me qëllim prodhimin e energjisë si dhe pasurimin me ujë të Liqenit të Janinës. Kjo është një sasi shtesë mbi përafërsisht 10x106 m3 ujë që aktualisht i merret lumit çdo vit për të furnizuar stacionin hidroelektrik në burimet e Lumit Vjosa/Aoos, efektet e të cilave janë të dukshme në termat e kapacitetit të ujit. Kostoja mjedisore e ndërtimit dhe funksionimit te punës së planifikuar për devijimin e lumit është më e madhe se çdo përfitim potencial, duke marrë në konsideratë këtu faktin që  diga do të ndërtohet brenda Parkut Kombëtar të Pindos-it Verior, punimet e planifikuara janë në kundërshtim me Direktivën Kuadër të BE-së për Ujin dhe sasia e energjisë që do të prodhohet nuk do të kalojë atë të tre turbinave të erës, këto janë disa nga arësyet që vlen të deklarohen.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: