Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

CO-SEED / Trajnim rajonal mbi proçedurat e VNM dhe VSM

CO-SEED / Trajnim rajonal mbi proçedurat e VNM dhe VSM

Beograd 4-7 Korrik 2017 - Në kuadër të projektit CO-SEED (Shoqëria civile vepron për zhvillim të shëndoshë për mjedisin socio-ekonomik), u zhvillua trajnimi rajonal mbi procedurat e VNM dhe VSM. Qëllimi i këtij trajnimi ishte të prezantojë pjesëmarrësit me elemente të rëndësishëm që kontribuojnë në cilësinë e VNM dhe VSM, dallimet ndërmjet këtyre dy vlerësimeve, asaj që i lidh dhe rolit të autoriteteve kompetente në kontrollin e cilësisë së tyre.

Gjithashtu në fund të trajnimit u paraqitën edhe rrezultatet e deritanishme të projektit si dhe planifikimet për të ardhmen.

Në trajnim morën pjesë organizatat partnere dhe përfituese të grandeve të projektit.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: