Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Aty ku natyra vesh ngjyrat e shpirtit

Aty ku natyra vesh ngjyrat e shpirtit

Kthellë, 6 Qershor 2015 - Në një nga mjediset piktoreske të komunës Kthellë, Shoqata mjedisore Iliria, pjesë e Rrjetit për Mbrijtjen e Natyrës, si dhe në bashkëpunim INCA me Komunën Kthellë, oganizuan një veprimtari promovuese e festive.  Në këtë ditë u promovua shpallja dhe miratimi zyrtar i Parkut Natyror Rajonal të Kthellës-Mirditë. U përzgjodh kjo datë në  vigjilje të “Korpit të Krishtit” një prej festave fetare tradicionale të zonës së Kthellës, për të sjellë një atmosferë sa më festive dhe me pjesëmarrje të gjerë.

Me vendimin nr.16 datë 30.01.2015 këshilli i qarkut të Lezhës me propozim të Komunës së Kthellës shpalli zonën e Kthellës Park Natyror Rajonal. Parku shtrihet në një sipërfaqe prej 9400 ha, sipas legjislacionit shqiptar dhe klasifikimit të IUCN-së  klasifikohet  në kategorinë e IV të zonave të mbrojtura, të emërtuar “Park Natyror Rajonal”.

Shtrirja e parkut fillon nga kufiri verior i Liqenit të Ulzës e deri në kodrën mbi Ashtë në kufi me komunën e Selitës. Mjedisi është mjaft pasur në bidiversitet, ku 70% e territorit është e mbuluar me pyje që administrohen nga vetë Komuna.

Kthella, është një zonë me një peizazh të larmishëm ku mbizotërojnë pyjet e dushkut, livadhet e bukura, kullat e moçme dhe shpellat karakterisitike duke ofruar një dekor natyror unik jo me shumë se 80 km larg Tiranës. Bukurive dhe vlerave natyrore të Kthellës tashmë ju është dhënë dhe një status mbrojtje në kuadër të këtij Parku. Tashmë banorët e Kthellës, autoritetet vendore të qeverisjes strukturat e specializura të Zonave të Mbrojtura dhe aktorët e interesuar të biznesit kanë në përdorim një projekt të shkruar për këtë park. Janë të evidentura në projekt vlerat e florës dhe faunës, mjedisit pyjor dhe bujqësor, gjëndja e tyre. Janë të parashkrua masat për përmirësim të ekosistemeve në shërbim të ekoturizmit dhe mjedisit, gjithshka në funksion të përmirësimit të jetës së banorëve vendas.

Shoqata Iliria, nëpërmjet programit SENiOR-A mbështetur nga REC Albania, me financim të qeverisë Suedeze bëri të mundur realizimin e këtij projekti gjatë një periudhe dy vjecare duke u përqëndruar kryesisht në sigurimin e një pjesëmarrjeje të gjerë të komuniteteve dhe qeverisjes vendore, si faktor kyç në zbatimin e tij.

Dita e promovimit u organizua si veprimtari promovuese e artistike. Aktorët kryesor të realizimit të projekti, përfaqësues nga komuniteti i zonës, të ftuar nga atoritetet vendore vlerësuan punën  bërë deri tani. Kthella do të shërbejë si model për të ndërmarrë projekte të tjera të kësaj natyre duke shtuar zona të reja të mbrojtura në Mirditë.. Pjesë shumë e rëndësishme e aktivitetit ishin promovimi I zejtarisë tradicionale Mirditore, gatimeve të vecanta të zonës së Kthellës, produkteve bio të prodhuara nga vetë komuniteti i zonës dhe jo vetëm por edhe nga zonat fqinje deri në Gollobordë.

Këtë veprimtari e kulmoi duke i dhënë formën e një spektakli të vertetë pjesëmrrja dhe interpretimi i instrumentistëve, këngëtarëve dhe valltarëve mirditorë. Vajza dhe djem të rinj të veshur hijshëm me kostume tradicionale me këngë dhe valle krijuan një atmospherë të shkëlqyer. Emra të njohur të këngës mirditore dhe rapsodë të Kthellës, kënduan këngë të traditës por dhe krijime të reja. Kjo veprimtari simbolike do kujtohet jo vetëm për qëllimin e arritur të sajë por dhe si një model si mund promovohen më mire vlerat e natyrës dhe kulturës.

 

Kthellë, 6 Qershor 2015 - Në një nga mjediset piktoreske të komunës Kthellë, Shoqata mjedisore Iliria, pjesë e Rrjetit për Mbrijtjen e Natyrës, si dhe në bashkëpunim INCA me Komunën Kthellë, oganizuan një veprimtari promovuese e festive.  Në këtë ditë u promovua shpallja dhe miratimi zyrtar i Parkut Natyror Rajonal të Kthellës-Mirditë. U përzgjodh kjo datë në  vigjilje të “Korpit të Krishtit” një prej festave fetare tradicionale të zonës së Kthellës, për të sjellë një atmosferë sa më festive dhe me pjesëmarrje të gjerë.

Me vendimin nr.16 datë 30.01.2015 këshilli i qarkut të Lezhës me propozim të Komunës së Kthellës shpalli zonën e Kthellës Park Natyror Rajonal. Parku shtrihet në një sipërfaqe prej 9400 ha, sipas legjislacionit shqiptar dhe klasifikimit të IUCN-së  klasifikohet  në kategorinë e IV të zonave të mbrojtura, të emërtuar “Park Natyror Rajonal”.

Shtrirja e parkut fillon nga kufiri verior i Liqenit të Ulzës e deri në kodrën mbi Ashtë në kufi me komunën e Selitës. Mjedisi është mjaft pasur në bidiversitet, ku 70% e territorit është e mbuluar me pyje që administrohen nga vetë Komuna.

Kthella, është një zonë me një peizazh të larmishëm ku mbizotërojnë pyjet e dushkut, livadhet e bukura, kullat e moçme dhe shpellat karakterisitike duke ofruar një dekor natyror unik jo me shumë se 80 km larg Tiranës. Bukurive dhe vlerave natyrore të Kthellës tashmë ju është dhënë dhe një status mbrojtje në kuadër të këtij Parku. Tashmë banorët e Kthellës, autoritetet vendore të qeverisjes strukturat e specializura të Zonave të Mbrojtura dhe aktorët e interesuar të biznesit kanë në përdorim një projekt të shkruar për këtë park. Janë të evidentura në projekt vlerat e florës dhe faunës, mjedisit pyjor dhe bujqësor, gjëndja e tyre. Janë të parashkrua masat për përmirësim të ekosistemeve në shërbim të ekoturizmit dhe mjedisit, gjithshka në funksion të përmirësimit të jetës së banorëve vendas.

Shoqata Iliria, nëpërmjet programit SENiOR-A mbështetur nga REC Albania, me financim të qeverisë Suedeze bëri të mundur realizimin e këtij projekti gjatë një periudhe dy vjecare duke u përqëndruar kryesisht në sigurimin e një pjesëmarrjeje të gjerë të komuniteteve dhe qeverisjes vendore, si faktor kyç në zbatimin e tij.

Dita e promovimit u organizua si veprimtari promovuese e artistike. Aktorët kryesor të realizimit të projekti, përfaqësues nga komuniteti i zonës, të ftuar nga atoritetet vendore vlerësuan punën  bërë deri tani. Kthella do të shërbejë si model për të ndërmarrë projekte të tjera të kësaj natyre duke shtuar zona të reja të mbrojtura në Mirditë.. Pjesë shumë e rëndësishme e aktivitetit ishin promovimi I zejtarisë tradicionale Mirditore, gatimeve të vecanta të zonës së Kthellës, produkteve bio të prodhuara nga vetë komuniteti i zonës dhe jo vetëm por edhe nga zonat fqinje deri në Gollobordë.

Këtë veprimtari e kulmoi duke i dhënë formën e një spektakli të vertetë pjesëmrrja dhe interpretimi i instrumentistëve, këngëtarëve dhe valltarëve mirditorë. Vajza dhe djem të rinj të veshur hijshëm me kostume tradicionale me këngë dhe valle krijuan një atmospherë të shkëlqyer. Emra të njohur të këngës mirditore dhe rapsodë të Kthellës, kënduan këngë të traditës por dhe krijime të reja. Kjo veprimtari simbolike do kujtohet jo vetëm për qëllimin e arritur të sajë por dhe si një model si mund promovohen më mire vlerat e natyrës dhe kulturës.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: