Qeverisja e mirë promovon qëndrueshmërinë

Qeverisja e mirë promovon qëndrueshmërinë

🌳Kelmendi, zemra e Alpeve, edhe këtë vit mblodhi në Logun e Bjeshkëve banorët e zonës dhe jo vetëm për të promovuar vlerat e traditat më të bukura të maleve shqiptare, e ku për çdo vit, një juri e specializuar përzgjedh vajzën më të bukur të bjeshkëve. Kjo pjesë e bjeshkës është një nga atraksionet më të bukura të Parkut Kombëtar të Alpeve të Shqipërisë ndaj informimi i komunitetit lokal dhe i të gjithë aktorëve që ndikojnë në menaxhimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të kësaj zonë të mbrojtur ishte qëllimi i ditës së informimit në rajonin e Malësisë së Madhe.
👉Festa e Logut të Bjeshkëve ishte destinacioni i kësaj dite informuese mbi rëndësinë e vlerave natyrore të zonës dhe mënyrat e mira të qeverisjes së saj përmes kuptimit të punës së përbashkët dhe mbrojtjes së këtyre vlerave nga ana e AdZM-së dhe e komunitetit të aktorëve kyç, që i japin asaj më shumë njohje dhe zhvillim lokal të qëndrueshëm.
✅Njohuritë e përmirësuara dhe të kuptuarit më të mirë të të drejtave, interesave, shqetësimeve dhe kapaciteteve lokale për ruajtjen dhe jetesën e qëndrueshme do të kontribuojnë patjetër në përmirësimin e cilësisë së qeverisjes, në përputhje me parimet e IUCN-së për qeverisjen e mirë për zonat e mbrojtura. Angazhimi aktiv i palëve të interesuara, veçanërisht i të rinjve dhe grave, do të zgjerojë mbështetjen sociale për zonat e mbrojtura dhe kështu do të përmirësojë qeverisjen e zonave të mbrojtura.
📌Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Qeverisje e mirë për ruajtje efektive dhe të barabartë”, që zbatohet nga Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri në bashkëpunim me organizatat partnere: Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore “Cukali” – Shkodër, Shoqata “Agro-Eko Dibra” - Peshkopi, Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave “Novosej” – Kukës me mbështetjen financiare të Prespa Ohrid Nature Trust - PONT.
 
*Ky projekt zbatohet nga Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri në bashkëpunim me organizatat partnere: Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore “Cukali” – Shkodër, Shoqata “Agro-Eko Dibra” - Peshkopi, Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave “Novosej” – Kukës me mbështetjen financiare të Prespa Ohrid Nature Trust - PONT
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: