Ditët informuese vazhdojnë ....

Ditët informuese vazhdojnë ....

Dita e të vjelave........

Dita e të vjelave në Peshkopi është një ngjarje e rëndësishme dhe e gëzueshme për këtë zonë. Kjo është një festë që përcjell traditat dhe zakonet e hershme të Peshkopisë, duke sjellë komunitetin për të festuar frytet e punës së bërë në zonat rurale dhe ndarjen e kulturave të pasura. Dita e të vjelave është një ditë që lidh brezat dhe krijon një ndjesi të thellë të bashkëpunimit dhe solidaritetit. Për vizitorët dhe banorët vendas, kjo festë është një mënyrë ideale për të shijuar kuzhinën vendase dhe për të blerë produkte të freskëta. Ky është një rast për të përjetuar trashëgiminë e pasur kulturore të Dibrës që është realizuar vit pas viti prej 18 vitesh duke nxitur që produktet cilësore lokale të prezantohen dhe promovohen në komunitet.
Festa e “Ditës së të vjelave” ishte destinacioni i kësaj dite informuese mbi rëndësinë e vlerave natyrore të zonës dhe mënyrat e mira të qeverisjes së saj përmes kuptimit të punës së përbashkët dhe mbrojtjes së këtyre vlerave nga ana e AdZM-së dhe e komunitetit të aktorëve kyç, që i japin asaj më shumë njohje dhe zhvillim lokal të qëndrueshëm. 👍Njohuritë e përmirësuara dhe të kuptuarit më të mirë të të drejtave, interesave, shqetësimeve dhe kapaciteteve lokale për ruajtjen dhe jetesën e qëndrueshme do të kontribuojnë patjetër në përmirësimin e cilësisë së qeverisjes, në përputhje me parimet e IUCN-së për qeverisjen e mirë për zonat e mbrojtura. Angazhimi aktiv i palëve të interesuara, veçanërisht i të rinjve dhe grave, do të zgjerojë mbështetjen sociale për zonat e mbrojtura dhe kështu do të përmirësojë qeverisjen e zonave të mbrojtura. 📌*Ky projekt zbatohet nga Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri në bashkëpunim me organizatat partnere: Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore “Cukali” – Shkodër, Shoqata “Agro-Eko Dibra” - Peshkopi, Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave “Novosej” – Kukës me mbështetjen financiare të Prespa Ohrid Nature Trust - PONT. #inca #nature #protect #conservation #albania #protectedzone #governance #diversity #biodiversity #goodgovernance #natural #naturalparks #albanianalps #korab #koritnik #mbrojtje #ruajtje #zonatembrojtura #qeverisje #mireqeverisje #parknatyror #alpetshqiptare #d

 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: