Të njohim speciet - Sesleria albanica

Të njohim speciet e ZM të PK Llogara, RMN Karaburun dhe Lagunës së Orikumit      
Në kuadër të nismës "Të njohim speciet e zonave të mbrojtura të Parkut Kombëtar Llogara, Rezervës Natyrore të Menaxhuar Karaburun dhe Lagunës së Orikumit", po ju paraqesim specien e rradhës. Kjo nismë është ndërmarrë në kuadër të projektit "Nga Mali në Det" financuar nga CEPF dhe zbatuar nga INCA.

Sesleria albanica

Taksonomia e species:

- Mbretëria: Plantae

- Mbi\Ndarja: Embriophyta

- Ndarja: Tracheophyta

- Nën/ndarja: Spermatophytina

- Klasa: Magnoliopsida

- Rendi: Poales

- Familja: Poaceae

- Gjinia: Sesleria

- Lloji: Sesleria albanica_ Ujhelyi 1959

Karakteristikat e species:

Sesleria albanica_ është një bimë barishtore shumëvjeçare. Speciet karakterizohen nga gjethet e sheshta dhe lulesë kallingjashëm me kallithe të shtypur anash.

Shpërndarja:

Është një specie endemike steno e lokalizuar në malet e Kerauneve në Shqipërinë Jugperëndimore dhe i përket kompleksit Sesleria juncifolia. Specia gjendet në kullota subalpine dhe alpine me terren shkëmbor gëlqeror; me bimësi shkëmbore, në lartësinë mbi 1500m.

Statusi sipas IUCN: E pavlerësuar

Kërcënimet: Shkatërrimi i habitatit si rezultat i djegieve natyrore ose të qëllimshme; mbikullotja në veçanti prej dhive; turistët vendas ose të huaj të painformuar.

Për të siguruar një mbrojtje më efikase të këtij lloji, në rastet e vëzhgimit të saj në natyrë përgjatë ndjekjes së shtigjeve në Parkun Kombëtar të Llogara-së, ju lutem të kontaktoni në faqet e mëposhtme duke e shoqëruar me foton reale, kordinatat e vendit ku u vu re dhe emrin tuaj.

Facebook: @INCA Albania

Administrata Rajonale e Zonave te Mbrojtura Vlore

Llogora Visitor Center

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: