Lançohet projekti MPA_NETWORKS

Lançohet projekti MPA_NETWORKS

Ceremonia e lancimit të projektit MPA_NETWORKS u zhvillua në 4 shkurt në Marsejë.
Në takim morën pjesë përfaqësues nga 10 partnerët e projektit, si dhe nga disa partnerë të asocuar dhe organizata të tjera, ku u diskutua rreth aktiviteteve të projektit dhe sinergjive që mund të nxiten rreth Mesdheut. Ata do të punojnë së bashku për të ndërtuar rrjete më të forta njerëzore dhe të kontribuojnë në efektivitetin e Zonave të Mbrojtura Detare!
Projekti Mpa_Networks do të përqëndrohet në ofrimin e zgjidhjeve të qëndrueshme që kërkojnë një qasje më të madhe me MPA. 
Këto sfida përfshijnë çështjen globale të efektivitetit të menaxhimit dhe më saktësisht menaxhimin e peshkimit në shkallë të vogël në MPA, ruajtjen e specieve të lëvizshme dhe zhvillimin e mekanizmave të qëndrueshëm të financimit për MPA.
Në këtë takim morën pjesë edhe ekpsertët e INCA.
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: