8 Qershor – Dita Botërore e Oqeaneve

8 Qershor – Dita Botërore e Oqeaneve

8 Qershor – Dita Botërore e Oqeaneve - 
E festuar çdo vit në 8 qershor që nga viti 2009, Dita Botërore e Oqeaneve është një mundësi për të rritur ndërgjegjësimin global mbi sfidat që përballon komuniteti lidhur me oqeanet.
Oqeanet konsiderohen mushkëritë e planetit tonë duke na siguruar shumicën e oksogjenit për të cilin kemi nevojë, por, ata gjithashtu na japin ushqim dhe medikamente dhe janë pjesë e rëndësishme e biosferes. Koncepti i një “Dite Botërore të Oqeaneve” u propozua në vitin 1992 në Samitin e Tokës në Rio de Janerio, si një mënyrë për të festuar oqeanet tona të përbashkëta dhe lidhjen tonë me detet, si dhe për të rritur ndërgjegjësimin mbi rrolin e rëndësishëm që oqeani luan te jetet tona dhe mënyrat për ta mbrojtur atë.
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së njohu kontributin e rëndesishëm të zhvillimit të qëndrueshëm të burimeve dhe përdorimit të deteve dhe oqeaneve për të arritur objektivat e zhvillimit ndërkombëtar, duke përfshirë edhe Deklaratën e Mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara dhe caktoi 8 Qershorin si Ditën Botërore të Oqeaneve.
Tema e Ditës Botërore të Oqeaneve për vitin 2020 është "Inovacioni për një Oqean të Qëndrueshëm". Risia - në lidhje me futjen e metodave, ideve ose produkteve të reja - është një term dinamik i mbushur thelbësisht me shpresë.
Tema e këtij viti është veçanërisht e rëndësishme në drejtim të Dekadës së Komeve të Bashkuara mbi Shkencën e Oqeanit për Zhvillim të Qëndrueshëm, e cila do të zgjasë nga 2021 deri në 2030. Dekada do të forcojë bashkëpunimin ndërkombëtar për të zhvilluar kërkimin shkencor dhe teknologjitë inovative që mund të lidhin shkencën e oqeanit me nevojat e shoqërisë.
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: