Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Vazhdon procesi i konsultimeve për Rizonimin e Liqenit të Shkodrës

Vazhdon procesi i konsultimeve për Rizonimin e Liqenit të Shkodrës

Koplik, Shkodër, 09/05/2016 - Në kuadër të projektit për Planin e Zonimit të Rezerves Natyrore të Menaxhuar të Liqenit të Shkodrës, INCA në bashkëpunim me AdZM Shkodër, organizuan konsultimin publik me aktorët e pushtetit vendor të zonës.

Ky takim kishte për qëllim të ndajë me aktoret kryesorë të pushtetiti lokal planin e rizonimit të liqenit në përputhje me nevojat për konsolidimin e administrimit dhe të qëndrueshmërisë së përdorimit të burimeve natyrore, të lidhura ngushtësisht me përdoruesit, banorët dhe biznesin, pa cënuar objektivat dhe standartet e dëshiruara të menaxhimit. Aktivitetet e lejuara dhe jo të lejuara sipas zonave dhe nënzonave të propozuara, ishin në fokus të këtij takimi. 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: