Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Liqeni i Shkodrës si Rezervë Biosfere

Liqeni i Shkodrës si Rezervë Biosfere

Bar, Montenegro, 30-31 Janar 2014;

Në kuadër të projektit ndërkufitare Shqipëri-Mal i Zi “Të mbështesim propozimin e Rezervës së Biosferës Ndërkufitare të zonës së Liqenit të Shkodrës” si vazhdim i iniciativës së bashkëpunim midis Institutit për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA) dhe Green Home (Mal i Zi), u organizua në Bar (Mal i Zi) takimi përmbyllës mbi rezultatet e përpjekjeve të bëra deri me tash për shpalljen e Liqenit të Shkodrës si Rezervë Biosfere. Takimi kishte për qëllim prezantimin e arritjeve të deritanishme, informimin dhe bashkëpunimin gjithëpërfshires me pushtetin lokal, OJF-të mjedisore dhe aktore të tjerë vendore përreth Liqenit të Shkodrës, situatës aktuale, mbështetjes të institucioneve qëndrore e lokale si edhe të hapave që duhet të ndiqen në të ardhmen të këtij proçesi. Në takim u prezantua edhe eksperianca e sukseshme për një përpjekje të ngjashme në zonën e Liqeneve të Ohrid dhe Prespës. Projekti për shpalljen e Liqenit të Shkodrës si Rezervë Biosfere ka një moment ngadalësimi për arsye të qëndrimit jo të qartë të institucioneve në Malin e Zi dhe për këtë arsye po kryhet një studim fizibiliteti, për të parë mundësinë dhe mbështetjen ose jo të kësaj inisiative nga institucionet qendrore në të dy vendet.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: