Raport Analiza Vlerat Liqeni i Shkodres

Raport Analiza Vlerat Liqeni i Shkodres

Projekti “Fuqizimi i OJQ-ve Shqiptare për të mbështetur krijimin dhe menaxhimin e rrjetit Natyra 2000 në Shqipëri / Mbrojtja e Biodiversitetit”

Raport Analiza Vlerat Liqeni i Shkodres

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: