Ditari Natyrës Nr.18 Nëntor 2014

Ditari Natyrës Nr.18 Nëntor 2014

Në këtë numër do të gjeni:

 

  • Mbahet në Kukës takimi i Tretë i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës. - 
  • Festohet Dita e Drinit. - 
  • Turizmi i qëndrueshëm duhet të jetë prioritet për Zonat e Mbrojtura në rajon. -
  • Fushatë ndërgjegjësuese mbi vlerat e biodiversitetit. - 
  • Mbahet në Budva takimi i Rrjeteve mjedisore. - 
  • Simpoziumi i 5-të për mesdheun mbi vegjetacionin detar. -
  • Organizohet trainimi “Si të organizojmë një fushatë të suksesshme” (Milieukontakt). - 
  • Lançohet projekti SAIMON (Milieukontakt). - 
  • Njoftime.

 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: