Ditari Natyrës Nr.67 - Dhjetor 2018

Ditari Natyrës Nr.67 - Dhjetor 2018

Në këtë numër do të gjeni:

  • Aksione Komunitare në Zonat e Mbrojtura
  • Procedurat e VNM - Praktikat e Zbatuara
  • Njoftim për Shtyp / nga Qendra EDEN
  • Trainime për OSHC-të nga rajoni / nga Qendra EDEN
  • Shoqëri pjesëmarrëse në vendimmarrje / nga Qendra EDEN
  • Si e përmirëson pjesëmarrja publike vendimmarrjen për çështjet mjedisore?
  • ...me këtë rast Ju kujtojmë se…
  • Njoftime

 

http://www.youblisher.com/p/2012274-Ditari-Natyres-Nr-67/

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Follow us: