Ditari Natyrës Nr.68 - Janar 2019

Ditari Natyrës Nr.68 - Janar 2019

Broshura PDF: Shiko dokumentin

Në këtë numër do të gjeni:

  • Aksione Komunitare për Zonat e Mbrojtura
  • Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri
  • Receta lokale dhe ushqime tradicionale në komunitetin lokal të Zarzis, Tunizi
  • Takim Bashkëpunues i Aktorëve Kombëtarë në Kuadër të Nismës
    Rajonale, GEO-CRADLE
  • Prezantimi i “Udhëzues për hartimin e planit të mbarështrimit të pyjeve dhe kullotave – brënda territorit të zonave të mbrojtura mjedisore
  • Si e përmirëson pjesëmarrja publike vendimmarrjen për çështjet mjedisore?
  • ...me këtë rast Ju kujtojmë se…
  • Njoftime
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Follow us: