Ditari Natyrës Nr.65 - Tetor 2018

Ditari Natyrës Nr.65 - Tetor 2018

Në këtë numër do të gjeni:

  • Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri
  • Sfidë dhe motivim i Organizatave të Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës dhe i komuniteteve për të rritur reagimin dhe presionin në procesin e vendimmarjes publike në mirëmenaxhimin e zonave të mbrojtura
  • Mbrojtja e Deltës së Bunës
  • Iniciativa të aktiviteteve të ekoturizmit në Zonat e Mbrojtura
  • Projekti “Junior Rangers - Shpresë për të ardhmen   / nga ShKPSH
  • Webinar me peshkatarët italianë
  • Si e përmirëson pjesëmarrja publike vendimmarrjen për çështjet mjedisore?
  • ...me këtë rast Ju kujtojmë se…
  • Njoftime
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: