Ditari Natyrës Nr.61 - Qershor 2018

Ditari Natyrës Nr.61 - Qershor 2018

Në këtë numër do të gjeni:

 • ...me këtë rast Ju kujtojmë se...
 • Biodiversiteti i Liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna
 • Lançohet Projektit Blue Land /Territoret Blu
 • Takim i Rrjetit CO-SEED në Malin e Zi
 • Shërbimet e Ekosistemit Ndërkufitar
 • Udhëtim Rinor / nga Shoqata Mjedisore Çajupi
 • Lançohet Bordi i Përbashkët Këshillimor Sharr/ŠarPlanina-Korab-Kortinik
 • Takimi i Parë i Bordit të Përbashkët Këshillimor të Sharr/ŠarPlanina-Korab-Kortinik
 • Si e përmirëson pjesëmarrja publike vendimmarrjen për çështjet mjedisore?  
 • 10 Maji - Dita Botërore e Shpendëve shtegëtar
 • 21 Maji - Dita Evropiane e Rrjetit Natura 2000
 • 22 Maji - Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Biologjik
 • 24 Maji - Dita Evropiane e Parqeve
 • Njoftime

http://www.youblisher.com/p/1950045-Ditari-Natyres-Nr-61/

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Follow us: