Publications

Stay informed with our publications

Metodologjia - Identifikimi i Problematikave të Administrimit të ZM - Shtator 2017

Metodologjia - Identifikimi i Problematikave të Administrimit të ZM - Shtator 2017

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Follow us: