Ditari Natyrës Nr.50 - Korrik 2017

Ditari Natyrës Nr.50 - Korrik 2017

Në këtë numër do të gjeni:

 • ...me këtë rast Ju kujtojmë se...
 • 5 Qershori, Dita Botërore e Mjedisit
 • INCA i bashkohet thirrjes për njohjen e të drejtave të oqeaneve
 • Zhvillohet Forumi Kombëtar: Investigimi i zbatimit në praktikë i legjislacionit për ruajtjen e natyrës në Shqipëri
 • Vizitë studimore në Velipojë
 • Të shpëtojmë arinjtë shqiptarë
 • Takimi i parë i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës në Shqipëri
 • INCA në Planin e Veprimit të Mesdheut në kuadër të NEMO MED Project
 • Interpretimi i vlerave dhe administrimi i qendrës së informacionit në PDKS
 • Konferencë për Shtyp: Për programe të zhvillimit të qëndrueshëm në fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme 2017
 • Legjislacioni horizontal dhe monitorimi i raporteve të VNM   /   nga Milieukontakt
 • Ndotja nga mërkuri i kushton komuniteteve humbje në potencialin e fitimit në Shqipëri   /    nga Qendra EDEN
 • Studimi përcakton kostot miliona dollar të ndotjes së mërkurit në potencialin e fitimit në vendet në zhvillim dhe ato në tranzicion   /   nga Qendra EDEN
 • Njoftime
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Follow us: