Ditari Natyrës nr.103 - Dhjetor 2021

Ditari Natyrës nr.103 - Dhjetor 2021

Në këtë numër do të gjeni:

Living Buna

Teknologjia në funksion të orës së mësimit

Konventa e Bernës mandaton një mision në terren

Zhvillim i (pa) qëndrueshëm

Mirëmenaxhimi i ujit në zonën e mbrojtur të Dajçit

Ekonomia e gjelbër dhe zhvillimi lokal

Ngritje kapacitetesh për AgriEn

Mbrojmë Ekosistemin Kune-Vain-Tale

Job announcement

BeMed launches its 6th call for micro-initiatives

Save the date: EU-LIFE PLATFORM MEETING

Data të rëndësishme

Pak Histori...

 

Për më tepër, klikoni këtu...

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Follow us: