Thirrje për Minigrante

Thirrje për Minigrante

Thirrje për Projekt Propozime në kuadër të skemës së Minigranteve për OMSHC-të "Ngritja e kapaciteteve të shoqërisë civile për advokaci dhe pjesëmarrje publike në proceset vendimmarrëse mbi përdorimin e menaxhimin e resurseve natyrore"

 

 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: